Ανακοινώσεις Διδασκόντων

Ημ/νία: 2/1/2019  Από: Αλεξίου Θωμαή
Τίτλος: Πρακτική Άσκηση-ELT Teaching Practice (Ling 3-456): Portfolio deadline

All students enrolled in my Teaching Practice groups are expected to submit their portfolios in digital form (CD) on Monday 14 January between 14.00 and 16.00. Portfolios will be submitted in person in my office along with a document in a pdf format. Thank you

Επιστροφή στις ανακοινώσεις