Ανακοινώσεις Διδασκόντων

Ημ/νία: 27/12/2018  Από: Μπαρτζώκας Βαλάντης
Τίτλος: Πρακτική Άσκηση (Γλ 3-456): Κατάθεση φακέλου υλικού

All students enrolled in my Teaching Practice groups are expected to submit their portfolios in digital form (CD) on Tuesday 15 January between 9:00 and 10:45. Portfolios will be submitted in person in my office. 

Επιστροφή στις ανακοινώσεις