Διάφορα Ακαδημαϊκά

Ημ/νία: 10/12/2018  Από: Γραφείο Σπουδών
Τίτλος: Announcement for International Summer School of Beihang University,China, 2019

Σας ενημερώνουμε ότι στην ιστοσελίδα του Τμήματος Διεθνών Σχέσεων (http://international-relations.auth.gr/el/node/1877 ) έχει αναρτηθεί ανακοίνωση σχετικά με τη δυνατότητα συμμετοχής προπτυχιακών φοιτητών στο International Summer School 2019 (29.6 -26.7.2019) του Beihang University, του Πεκίνου, Κίνας, στο πλαίσιο της υφιστάμενης Συμφωνίας Επιστημονικής Συνεργασίας με το ΑΠΘ.

Επιστροφή στις ανακοινώσεις