Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
  Σύμβουλος Σπουδών

 

Η Γενική Συνέλευση του Τμήματος ανέθεσε καθήκοντα Συμβούλου Σπουδών στους Φωτεινή Αποστόλου, αναπ. καθηγήτρια και Βαλάντη Μπαρτζώκα, ΕΕΠ, για το εαρινό εξάμηνο 2018-2019. Σύμφωνα με το άρθρο 12, παρ. 2 του Ν. 3549/2007, «έργο των Συμβούλων σπουδών είναι η καθοδήγηση και η παροχή κατευθύνσεων και συμβουλών στους φοιτητές και σπουδαστές για την πρόοδο και την επιτυχή ολοκλήρωση των σπουδών τους».

Για τη διευκόλυνση του έργου αυτού, μπορείτε να υποβάλλετε ηλεκτρονικά ερωτήματα μέσα από την ιστοσελίδα αυτή.

 

 Ονοματεπώνυμο
 Αριθμός Ειδικού Μητρώου
 Ηλεκτρονική διεύθυνση
 Έτος Εισαγωγής
 Αριθμός κατοχυρωμένων ΠΜ/ECTS