Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
  Σύμβουλος Σπουδών

 

Η Γενική Συνέλευση του Τμήματος ανέθεσε καθήκοντα Συμβούλου Σπουδών στους Φωτεινή Αποστόλου, αναπ. καθηγήτρια και Βαλάντη Μπαρτζώκα, ΕΕΠ, για το εαρινό εξάμηνο 2018-2019. Σύμφωνα με το άρθρο 12, παρ. 2 του Ν. 3549/2007, «έργο των Συμβούλων σπουδών είναι η καθοδήγηση και η παροχή κατευθύνσεων και συμβουλών στους φοιτητές και σπουδαστές για την πρόοδο και την επιτυχή ολοκλήρωση των σπουδών τους».

Για τη διευκόλυνση του έργου αυτού, μπορείτε να υποβάλλετε ηλεκτρονικά ερωτήματα μέσα από την ιστοσελίδα αυτή.

Πρωτόκολλο σύνταξης email προς τους Συμβούλους Σπουδών

Η σύνταξη του κειμένου ενός email προς τους Συμβούλους Σπουδών οφείλει να πληροί τις παρακάτω προϋποθέσεις. Στην περίπτωση που δεν τις πληροί, το email διατρέχει τον κίνδυνο να μην απαντηθεί λόγω του αυξημένου φόρτου εργασίας των συμβούλων, ιδιαίτερα σε περιόδους εγγραφών.

  1. Το email αποστέλλεται μέσω της παρακάτω φόρμας και ΟΧΙ στην προσωπική διεύθυνση των συμβούλων

  2. Το κείμενο ΔΕΝ υπερβαίνει τις 100 λέξεις

  3. Αν το κείμενο πραγματεύεται περισσότερα θέματα του ενός, οφείλει να ακολουθεί αρίθμηση θεμάτων (π.χ. 1, 2, 3 κλπ)

  4. Κατά τις περιόδους εγγραφών, τα θέματα που τίθενται στο email αφορούν αποκλειστικά τις εγγραφές. Άλλου είδους θέματα τίθενται σε ύστερο χρόνο

  5. Το κείμενο διατυπώνει τις ερωτήσεις (είτε κρίσεως είτε επιθυμίας) ρητά και με σαφήνεια, χωρίς να αφήνει περιθώριο ερμηνειών από την πλευρά των συμβούλων.

  6. Θέματα που αφορούν στο μάθημα της Πρακτικής Άσκησης (Γλ3-456) αφορούν αποκλειστικά στην Πρακτική Άσκηση και ΔΕΝ συνδυάζονται με άλλα θέματα στο ίδιο email. Σε αυτήν την περίπτωση, το email οφείλει να φέρει τον τίτλο «Πρακτική Άσκηση».

 

 Ονοματεπώνυμο
 Αριθμός Ειδικού Μητρώου
 Ηλεκτρονική διεύθυνση
 Έτος Εισαγωγής
 Αριθμός κατοχυρωμένων ΠΜ/ECTS